Đại hội Chi bộ trường tiểu học Vĩnh Trị nhiệm kỳ 2017-2020

SAM_5745

SAM_5752

Đại biểu nghiên cứu thảo luận văn kiện góp ý cho đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

SAM_5749

Đồng chí Võ Thành Đạt đại diện đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

SAM_5766

Đại hội tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

SAM_5780

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt hứa hẹn trước đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Thầy Võ Thành Đạt tái đắc cử Bí thư Chi Bộ nhiệm kỳ 2017-2020.