GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN VỚI TRƯỜNG BẠN

Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Thứ 7 (9/12/2017) Chi đoàn trường chúng tôi đã tổ chức giao lưu bóng chuyền với 2 Chi đoàn là trường TH Nguyễn Thái Bình và trường TH Kim Đồng. Với tinh thần giao lưu học hỏi lẫn nhau nên buổi giao lưu thành công tốt đẹp !!!
25188920_353869428417245_2990747094680919837_o

24955685_353869478417240_3921409882679821082_o

24955531_353869515083903_5988866981880223643_o

24883590_353869621750559_2662441992762205014_o